Γραφεία:

Αμαρυλλίδος 6-8 (χάρτης)

Τ.Κ. 15238 Χαλάνδρι

Τηλ: 2119891945

Φαξ: 2119891901

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ:

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 18,

Τ.Κ 18345, ΜΟΣΧΑΤΟ (χάρτης)

Τηλ: 2104811610

Fax: 2104811880