Η DNP παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης αποθήκης με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και γνώσεις στα σύγχρονα εργαλεία logistics (ERP & WMS), ώστε να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές για την εύρυθμη λειτουργία, ταχύτητα, αξιοπιστία και την ιχνηλασιμότητα  των διακινουμένων προϊόντων (ιστορικό κίνησης, παρτίδες, first in, first out κλπ ).


Η σήμανση, η υγιεινή-ασφάλεια, η καθαριότητα (good warehousing practice) είναι κυρίαρχες προτεραιότητες μας για την ποιοτική διαχείριση αποθήκης, την οποία επιτυγχάνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία.